Stroomlijn de werkprocessen en daarmee uw bedrijfsvoering!

Bedrijfsvoering

Optimaliseer uw bedrijfsvoering door de bedrijfsprocessen beter te organiseren en in te richten.

Lean ISO-systeem

Koppel het creëren van meerwaarde in de bedrijfsprocessen (Lean) aan het  ISO systeem waarin deze beschreven zijn.

Slimme formulieren

Ondersteun met handige en slim ingerichte formulieren de bedrijfsprocessen en maak daarmee instructies deels overbodig.

Probleemanalyses

Los problemen echt op door de oorzaken en achterliggende redenen aan te pakken en daarmee de organisatie op een hoger niveau te brengen.

No-nonsense aanpak

Uw medewerkers bepalen het succes van uw onderneming. Zij bepalen de effectiviteit en de efficientie van uw bedrijfsvoering.
Wij geloven dat het daarom van groot belang is, dat uw werkprocessen geheel duidelijk zijn voor iedereen in de organisatie. Alleen dan kan alles gesmeerd lopen!

Duidelijke werkprocessen vragen om een heldere vastlegging, voor iedereen direct te snappen. Geen lappen tekst dus, geen ingewikkelde, té technische schema’s! Gewoon eenvoudige schema’s, maar wel die alles afdekken. Onduidelijkheden geven namelijk verstoringen, problemen, klachten e.d. Dat wilt u niet. Onze Piactor schema’s beantwoorden volledig aan dit doel! Kijk verder op deze website naar onze oplossing voor een compleet en digitaal managementsysteem!

Naast het op de markt zetten van de Piactor®-methode, het leveren van ondersteunende software en het desgewenst door ons inrichten van uw systeem, kan Prolity B.V. uw organisatie verder assisteren bij het analyseren en verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Mogelijke projectopzetten

 • Aanleren van de Piactor®-modelleringsmethode
 • Inventarisatie benodigde procedures
 • Uitwerken van één, meerdere of alle werkprocessen
 • Uitwerken tot volledige procedures
 • Inventarisatie verdere benodigde zaken voor ISO certificering
  (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, MVO, ISO 45001, ISO 26000, etc.)
 • Geheel certificeringstraject begeleiden
 • Levering en implementatie digitaal managementsysteem Piactor®-kwaliteitsysteem
 • Introductie van het digitale managementsysteem
 • Coaching van en kennis overdracht aan uw eigen medewerkers